زیرسوییچ:

شرکت هدایت هوشمند قرن در پاسخ به نیازهای اخیر سیستم بانکی کشور در حوزه کارت و پرداخت اقدام به تولید نرم افزاری جامع که وظیفه پردازش دقیق تراکنش ها، مدیریت انواع پایانه هاو ترمینالها،
تسویه با پذیرندگان، مانیتورینگ انواع تراکنشها و ترمینالها و ارایه سیستم های نظارتی و کنترلی و …. را عهده دار می باشد نموده است. تمامی تراکنشها اعم از مالی و غیر مالی در
این سیستم ثبت، بررسی و عملیات مربوطه با کمک سایر سوییچ ها اعم از شتاب، شاپرک و …. انجام می پذیرد.

قابلیت های کاربردی :

فهرست قابلیت های در نظر گرفته شده در زیر ساخت زیرسوییچ هدایت هوشمند قرن به شرح زیر می باشد:
• پشتیبانی از کانال های همزمان به صورت متمرکز و یا توزیع شده
• مدیریت از راه دور سوییچ ها تعریف شده در یک محدوده امنیتی
• تامین امنیت بر اساس پروتکل های امنیتی کانال از لایه Transport تا Application
• پشتیبانی از روش های احراز هویت User Token و Public Cert
• مدیریت کلید بر روی HSM یا SSM بر مبنای روش های یک تا چند اندیسی
• پشتیبانی از نوع تراکنش های شتاب و شاپرک
• پشتیبانی از تراکنش های فروش شارژ بر روی مخازن مختلف
• اعمال تراکنش های قبوض و تسویه
• مدیریت پایانه های فروش ، خودپرداز، کیوسک و …. با پشتیانی از پروتکل های ISO8583 و NDC
• ارایه سرویس پرداخت
• پشتیبانی از تراکنش های مالی یک و دو مرحله ای
• امکان تسویه دستی، تسویه از مبدا، تسویه در مقصد، تسویه آنی و تسویه درختواره ای
• مدیریت تغییرات پیکربندی بدون اعمال قطعی به صورت محلی و غیر محلی
• پشتیبانی از پارامترهای نظارتی بر عملکرد اجزای سوییچ از راه دور به منظور استفاده در سیستم های مانیتورینگ بر مبنای پروتکل های SNMP و SOAP-WS
• کنترل وضعیت سوییچ های صادر کننده کارت و اعمال آن بر روی مسیریابی سوییچ
• مدیریت کانال توزیع شده
• ثبت سند حسابداری به منظور کنترل عملکرد، رفع مغایرت و تسویه
• استقلال پیاده سازی کانال، Packager و پردازنده تراکنش با قابلیت استفاده مجدد بالا
• پشتیبانی از فیلتر های سفارشی شده بر روی کانال ها
• پردازش تراکنش بر اساس پیکربندی و در نتیجه پشتیبانی از پردازنده تراکنش های سفارشی
• قابلیت کارکرد بر اساس مدل ISO 8583 و یا مدل های سفارشی بر اساس پیکربندی
• پشتبیانی از روش دریافت کارمزد از پذیرنده و تسهیم کارمزد دریافتی بر اساس قوانین پیکربندی
• اعمال قوانین کانال بر اساس استاندارد قوانین زیرسوییچ هدایت هوشمند قرن
• پشتیبانی از حالت های Acquirer ،Interchange ،Gateway و Acquirer-Issuer به صورت پیش ساخته و یا حالت های سفارشی