دستورالعمل ابلاغی شرکت شاپرک به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات پذیرندگی

پذیرنده محترم

احتراما به استحضار می‌رساند، براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت شاپرک به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات پذیرندگی مندرج در قرارداد فی مابین، کلیه تخلفات ذیل به عنوان رفتار پرخطر شناخته شده و در صورتی که پذیرنده از موارد ذکر شده تخطی نماید، مطابق قوانین و مقررات در فهرست سیاه پذیرندگان شاپرک قرار خواهد گرفت.

 

فهرست سیاه پذیرندگان

به فهرستی از پذیرندگان اطلاق می‌شود که بر اساس اعلام مراجع ذی‌صلاح پرخطر شناخته شده و باید محدودیت ارائه خدمات الکترونیکی در مورد آنها اعمال گردد.

مراجع ذی صلاح جهت اعلام پذیرندگان پرخطر

الف ) بانک مرکزی ج.ا.ا

ب ) مراجع قضائی، امنیتی و انتظامی

ج ) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

د ) واحد امور پذیرندگان

مواردی که منجر به خدشه‌دار شدن سوابق پذیرندگان و درج نام آنها در فهرست پذیرندگان پرخطر شود، مانند و نه محدود به موارد زیر می‌باشد:

۱- عدم عودت مبالغ واریزی اضافی که به اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است.

۲- انجام اعمال مرتبط با سوء استفاده مالی و پولشویی یا ایجاد اختلال در حوزه پولی و بانکی کشور

۳- فروش کالا یا ارائه خدمات مغایر با قوانین ج.ا.ا

۴- ذخیره و یا استفاده از اطلاعات محرمانه دارندگان کارت

۵- هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضائی، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پرداخت الکترونیک شود.

۶- تخطی از مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک

تذکر : کلیه موارد عنوان شده طبق قرارداد فی مابین شرکت هدایت هوشمند قرن و پذیرندگان به اطلاع ایشان رسیده است و کلیه موارد را تایید نموده‌اند.

نحوه برخورد با پذیرندگان پرخطر

شرکت شاپرک بر اساس دستور کتبی مراجع ذی صلاح و اعلام محدودیت، با پذیرنده متخلف برخورد می‌نماید. نحوه برخورد با پذیرنده متخلف می‌تواند شامل موارد زیر که کتباً به شاپرک و از شاپرک به شرکت هدایت هوشمند قرن اعلام می‌گردد، باشد:

 

۱- مدت زمان قطع سرویس پایانه‌های پذیرنده

۲- مبلغ تراکنش مجاز روزانه/ ماهیانه بر روی پایانه‌های پذیرنده

۳- تعداد تراکنش مجاز روزانه/ ماهیانه بر روی پایانه‌های پذیرنده

شاپرک محدودیت‌های اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح را بر اساس کد ملی پذیرنده برای پذیرندگان حقیقی و شناسه ملی پذیرنده برای پذیرندگان حقوقی در پایگاه داده شاپرک اعمال می‌کند. لذا پس از ثبت کد ملی/شناسه ملی پذیرنده پرخطر در فهرست سیاه پذیرندگان، محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای پذیرنده، بر روی تمامی پایانه‌هایی که قبلاً به نام ایشان در سوئیچ شاپرک( شامل کلیه پایانه‌ها در تمام شرکت‌های پرداخت) ثبت شده است (اعم از پایانه فروش، اینترنتی و موبایلی)، اعمال می‌گردد.

تبصره: مادامی که پذیرنده در فهرست سیاه پذیرندگان قرار دارد، علاوه بر اعمال محدودیت در انجام تراکنش، امکان ایجاد کد پذیرندگی و یا تخصیص پایانه جدید به نام وی وجود نخواهد داشت تا زمانی که محدودیت پذیرنده وفق مکاتبه مراجع ذی‌صلاح پایان یافته و یا با اعلام کتبی مراجع ذی صلاح، محدودیت مربوطه لغو گردد.