جهت آغاز فرآیند دریافت درگاه پرداخت اینترنتی یا درون برنامه ای، کافیست اطلاعات مختصر زیر را تکمیل کنید، همکاران ما در سریع ترین زمان مراحل اخذ و ثبت مدارک پذیرنرگی شما را پیگیری خواهند نمود.