آخرین فاز پروژه پرداخت‌یاری که شامل تسویه وجوه پذیرندگان پشتیبانی شده توسط شرکت شاپرک می‌شود پس از ایجاد بسترهای لازم در یکی از بانک‌ها از روز یکشنبه ۱۲ خردادماه عملیاتی شد.

معاون توسعه و نظارت شاپرک گفت: زیرساخت‌های فنی تعریف پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در سامانه جامع شاپرک در تابستان ۹۷ نهایی و آماده بهره‌برداری شده بود. در همین راستا اطلاعات تمامی پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده ایشان که در طی ۹ ماهه گذشته موفق به طی فرایندهای پرداخت‌یاری و انجام موفق آزمون‌های فنی شده‌اند در سامانه جامع شاپرک ثبت‌شده است و در ادامه نیز این روند برای پرداخت‌یاران آتی ادامه خواهد داشت.

مهدی طوبایی ادامه داد: در پروژه پرداخت‌یاری تمامی فعالیت‌هایی که بر عهده شرکت شاپرک و شبکه پرداخت الکترونیک کشور بود تا انتهای تابستان ۹۷ به اتمام رسیده بود. لیکن برای نهایی شدن آخرین فاز پروژه پرداخت‌یاری که شامل تسویه وجوه پذیرندگان پشتیبانی شده توسط شرکت شاپرک می‌شود نیاز بود تا حداقل یک بانک زیرساخت‌های خود را به‌صورت کامل آماده کرده باشد. لذا با تکمیل زیرساخت‌های فنی توسط اولین بانک و انجام آزمون موفق با شاپرک از روز یکشنبه ۱۲ خردادماه، آخرین مرحله از پروژه پرداخت‌یار نیز عملیاتی شد.

وی افزود: انتظار می‌رود ظرف یک ماه آینده تسویه وجوه تمامی پذیرندگان پشتیبانی شده پرداخت‌یارانی که موفق به امضای موافقت‌نامه با شاپرک شده‌اند از طریق زیرساخت‌های تسویه شاپرک صورت پذیرد.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، مستندات لازم به‌منظور انجام پیاده‌سازی زیرساخت‌های فنی توسط بانک‌ها از مردادماه سال ۹۷ در اختیار شبکه بانکی کشور قرارگرفته بود ولی فرایند پیاده‌سازی وب‌سرویس‌ها و رفع اشکالات در سمت بانک‌ها تاکنون به طول انجامیده بود