تابستان امسال

افزایش تراکنش لینک هوشمند

=

برخورداری از جوایز ارزنده H2pay

حتی بدون قرعه کشی !

  • هر تراکنش لینک تا ۱۰میلیون ریال،  ۱ امتیاز
  • هر تراکنش لینک بیش از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۰۰میلیون ریال، ۳ امتیاز
  • هر تراکنش لینک بیش از ۱۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال، ۷ امتیاز

رده بندی پذیرندگان برتر از لحاظ تراکنش هر روز در این قسمت بروزرسانی شده و قابل مشاهده خواهد بود.

جوایز جشنواره