یک کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه، سه چهارم فین‌تک‌های ایران در حوزه پرداخت فعال هستند، گفت: اگر بانک‌ها بخواهند سرویس‌های متنوع ارائه دهند باید به بازیگران بیرونی متکی باشند.   نیما نامداری درخصوص آینده صنعت پرداخت در ایران با توجه به ظهور بازیگران جدید و فین‌تک‌ها در این بخش، اظهار داشت: آینده خوبی برای[...]